Maamerkkejä Kuopioon jo vuodesta 1970

Pitkä perinne

Rakennussuunittelutoimisto Turunen & Räisänen on 50-vuoden yrityshistoriansa
aikana kokenut useita muutoksia niihin hyvin sopeutuen. Olemme uudistuneet ja laajentuneet tasaisesti. Alusta saakka olemme pitäneet alkuperäisestä ajatuksestamme kiinni. Toteutamme työmme laadukkaasti ja asiakas edellä. 

Asiakas edellä

Työskentelytapamme eroaa lähes kaikista muista alan toimijoista. Projektissa asiakkaamme on aina etusijalla. Pyrimme välittömään yhteistyöhön, kuuntelemme ajatuksia ja toiveita sekä mahdollista kritiikkiä. Säännöllinen yhteydenpito pitää asiakkaamme ajan tasalla ja takaa toivotun lopputuloksen ilman yllätyksiä. 

Kuopion jäähalli, joka tunnetaan myös nimellä Olvi Areena avattiin vuonna 1979. RTRKY osallistui rakennuksen toteutukseen. Kuva vuodelta 1978.

Aikojen saatossa

Yrityksemme taival alkoi vuonna 1970. Ensimmäinen vuosikymmen oli voimakkaan kasvun aikaa, ja vuonna 1976 yritysmuoto muuttui kommandiittiyhtiöksi. Omiin uusiin toimitiloihin siirryttiin syksyllä 1978. Tähän aikaan kohteiden painopiste oli alavararahoitteisten asuinrakennuskohteiden suunnittelu. Työskentely tapahtui käsityönä piirrustuspöydän ääressä kulma- ja kolmioviivaimia, sapluunoita sekä harppia käyttäen. 

Työ tuottaa tulosta

80-luvulla hyvin tehty pohjatyö kannatti ja yritys jatkoi kasvuaan. Saimme monia merkittäviä yhteistyökumppaneita julkisen sektorin ja kaupan- sekä teollisuuden toimialoilta. 

Laman aikana kokopäiväisiä työntekijöitä jouduttiin vähentämään, mutta samalla kehitystäkin tapahtui. Suunnittelijamme perehtyivät 1992 käyttöönotettuun CAD:iin, eli tietokoneavusteiseen suunnitteluohjelmistoon. Yrityksen kasvu jatkui heti vuodesta 1997 eteenpäin. Kaupanalan yhteistyökumppanuus vahvistui merkittävästi. 

RTRKY osallistui myös Kuopion kauppatorin pysäköintilaitoksen toteutukseen. Kuva vuodelta 1989.

RTRKY suunnitteli Kuopion kauppakeskus Kolmisopen.
Kuva vuodelta 1995.

CAD:in käyttöönotto osoittautui vielä odotettuakin paremmaksi päätökseksi ja sitä alettiin hyödyntää kaikessa suunnittelussa. Kaupallisten kohteiden suunnittelun osuus vahvistui entisestään. Terveydenhuollon, oppilaitosten ja asuinrakennuskohteiden suunnittelun osuus oli edelleen myös merkittävässä roolissa. Henkilökunnan määrä vakiintui nykyiselle tasolle. 

2010-luvulla suunnittelu toteutettiin edelleen pääosin CAD:n avulla. Samalla tutustuimme mallinnusohjelma Revit 3D:hen. Yhteistyö jatkui pääosin pitkäaikaisten yhteistyökumppaneiden kanssa.

Tänään

Tänäkin päivänä suunnittelu tapahtuu lähes kokonaan mallintamalla. Mukaan olemme saaneet myös virtuaalitodellisuuden ja muita teknologian kehityksestä seuranneita innovaatioita. 

Vuosikymmenten aikana yritys on saanut useita uusia yhteistyökumppaneita myös maakuntamme rajojen ulkopuolelta. Mikä tärkeintä, saamme edelleen tehdä tiivistä yhteistyötä pitkäaikaisten terveydenhuollon, kaupan toimijoiden sekä rakennusyritysten kanssa. Mottomme ”Taloudellisen rakentamisen suunnittelua” kantaa siis edelleen.